Позики учасникам бойових дій

3 роки ago Const-Studio 0

На Ваш запит, щодо надання консультації з питання отримання кредиту на придбання житла (квартири), а також наявності пільг щодо придбання або оренди житла у зв’язку із наявністю у Вашого чоловіка статусу учасника бойових дій, повідомляємо наступне.

Питання соціального забезпечення та гарантій учасникам бойових дій та особам що приймали участь підчас проведення антитерористичної операції регулюється Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Крім того, діють постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють питання грошової компенсації військовослужбовцям за найм жилих приміщень, а також забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями. Одразу слід зазначити, що постанови КМУ стосуються лише військовослужбовців, які проходять службу.

Повертаючись до питання пільг для учасників бойових дій, звертаємо увагу на положення частини 15 ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якої учасники бойових дій мають право на одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Одночасно, частиною 7 статті 12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено надання військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та потребують поліпшення житлових умов, кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.

Звертаємо увагу, що порядок надання позик та кредитів має бути визначений Кабінетом Міністрів України, однак станом на сьогодні жодного порядку з цього питання не прийнято. У свою чергу Постанову КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення» від 8 жовтня 2012 р. № 1036, було скасовано. Таким чином, фактично відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував питання надання пільгових кредитів/позик або компенсацій за житло військовослужбовцям та учасникам бойових дій.

Стосовно питання звільнення від сплати відсотків за кредитами, слід зазначити, що відповідно до частини 15 статті 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

При ґрунтовному дослідженні вказаної норми а також терміну «особливий період», можна прийти до висновку, що звільнення від сплати відсотків та штрафних санкцій відбувається за вже існуючими кредитними зобов’язаннями та лише у період мобілізації або скритої мобілізації.

Виходячи із наведеного, приходимо до висновку, що станом на сьогодні, права військовослужбовців  та учасників бойових дій, щодо пільгового кредитування на житло, компенсацій за неотримане житло, які гарантуються державою, фактично не можуть бути реалізованими.

Правнича компанія “Ло й Ко”.

+380(97)39-07-327